EHBO en EHBO Herhaling

Doelstelling:                                      
Op ieder mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren.
Deze nood kan het gevolg zijn van een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, blootstelling aan schadelijke invloeden enz.
Eerste hulp is de noodzakelijke hulp die – al of niet in afwachting van de professionele hulp – aan een slachtoffer moet worden verleend.
De opleiding Eerste Hulp leidt mensen op om op een verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan slachtoffers.
      
Inhoud van de cursus:                       
Volgens Oranje Kruis boekje, met inzet van lotusslachtoffers.
Onderwerpen Praktijk/Theorie:
 •  vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 •  stoornissen in het bewustzijn
 •  stoornissen van de ademhaling
 •  stilstand van de bloedsomloop
 •  ernstige uitwendige bloedingen
 •  shock
 •  uitwendige wonden
 •  brandwonden
 •  kneuzing en verstuiking
 •  ontwrichting en botbreuken
 •  oogletsels
 •  vergiftiging
 •  elektriciteitsongevallen
 •  letsels door koude
 •  letsels door warmte
 •  vervoer over korte afstand
 •  verband- en hulpmiddelen
 •  het menselijk lichaam
 •  reanimatie en gebruik AED
Plaats van de cursus:       
Op onze locatie in Almelo of uw bedrijf.
 
Nascholing:                        
Deze cursus kan ook mee tellen voor de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs (code 95).
Vraag naar de bijzonderheden.
 
Totale  kosten:                             
De kosten van de opleiding kunnen afhankelijk van de uitvoering en aantal cursisten verschillen.
Daarom verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
 
Subsidie:                          
Branche- organisaties en instanties verstrekken  voor deze opleiding vaak subsidie.
Leus opleidingen is ook door diverse brancheorganisaties en instanties erkend.
           
Cursusdata:                  
Leus Opleidingen heeft flexibele cursustijden. In overleg met elkaar is de meest geschikte tijd in te passen.
 
Verplichting:                                  
Een EHBO opleiding is over het algemeen niet verplicht.
Personen die het belangrijk vinden eerste hulp te verlenen als zich een noodsituatie voordoet volgen vaak de cursus BHV Bedrijfshulpverlener.
Elk bedrijf moet één of meerdere hulpverleners in dienst hebben.

 

 

Contact

Leus Opleidingen BV
Baniersweg 41
7603 NA Almelo
0546 - 861238
info@leus.nl


Wij zijn open van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00Bovag CCV arbeids inspectie cbr esf rijksoverheid spectrum stoof