Terminaltrekker

 

Terminaltruck 

Doelstelling:
De terminaltrekker valt onder MMBS ( motorvoertuig met beperkte snelheid) en is zowel een motorvoertuig als een arbeidsmiddel. De bestuurder heeft te maken met zowel de Wegen Verkeers Wet als wel de Arbo Wet. De cursist leert bij deze basiscursus deze regels kennen. daarnaast moet de cursist het geleerde op een veilige en efficiente manier in praktijk brengen.
 
Duur van de cursus:                          
1 dag of  2 dagdelen.  Maatwerktrainingen in overleg.
 

Minimum eisen op niet openbare weg:                                 

Werkgevers en werknemers hebben dan te maken met de arbeidsomstandighedenwet, ookwel arbowet genoemd. Minimaal moet de bestuurder dan 16 jaar zijn. De werkgever moet kunnen aantonen dat de werknemer over specifieke deskundigheid beschikt om in dit geval de terminaltruck te kunnen besturen.
 

Minimale eisen op de openbare weg:

Op de openbare weg moet de bestuurder van een terminaltrekker in het bezit zijn van een trekkerrijbewijs (T-Rijbewijs). Vrij gesteld zijn personen die voor 1 juli 2015 in het bezit zijn van een geldig autorijbewijs en 18 jaar of ouder zijn. Dan mag je op de openbare weg rijden met een LBT ( Landbouw of Bosbouwtrekker) of MMBS. Bij de eerst volgende keer dat je je rijbewijs verlengt (in ieder geval binnen 10 jaar) wordt de "T" automatisch bijgeschreven. Voor meer informatie klik hier
                                                 

Inhoud van de opleiding: 

Praktijk:
 • gebruiksgereed maken
 • manoeuvreren
 • dagelijks onderhoud
 • bediening
 • lastbehandeling
 • veiligheid 

Theorie:

 • wet- en regelgeving
 • opbouw en werking
 • onderhoud en keuringen
 • bediening en ergonomie
 • lastbehandeling
 • veiligheid
Certificaat:                                        
Bij voldoende resultaat wordt een certificaat verstrekt.
 
Totale  kosten:                                              
De kosten van de opleiding kunnen afhankelijk van de uitvoering en aantal cursisten verschillen. Daarom verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
 
Nascholing:
Deze cursus kan ook meetellen voor de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs(code 95). Hiervoor gelden bijzondere voorwaarden. Vraag naar onze mogelijkheden.
 
Subsidie:                                            
Branche- organisaties en instanties verstrekken  voor deze opleiding vaak subsidie. Leus opleidingen is door diverse branche- organisaties en instanties erkend.
 
Verplichting:     
Volgens de ARBO- voorschriften moeten werkgevers ervoor zorgen dat de werknemers  overeen specifieke deskundigheid  beschikken als zij gemotoriseerde transportmiddelen, waaronder terminaltrekker besturen. Door middel van het terminaltrekkercertificaat kan de werkgever die vereiste deskundigheid aantonen. 
 
Plaats van de cursus:     
 In de praktijksituatie bij uw bedrijf, met uw eigen voertuig.
 
Cursusdata:                    
Leus Opleidingen heeft flexibele cursustijden. In overleg met elkaar is de meest geschikte tijd in te passen.

 

 

Contact

Leus Opleidingen BV
Baniersweg 41
7603 NA Almelo
0546 - 861238
info@leus.nl


Wij zijn open van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00Bovag CCV arbeids inspectie cbr esf rijksoverheid spectrum stoof