Grote spoed vrijstelling ouder chauffeurs

 

Vrijstelling code 95 voor vrachtautochauffeurs geboren voor 30 juni 1955.

In Europa moeten beroepschauffeurs (C- en/of D-rijbewijs) 35 uur nascholing volgen om het rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken. Tot op heden zijn chauffeurs met een C- en/of D-rijbewijs geboren voor 1 juli 1955 in Nederland vrijgesteld van deze nascholingsplicht. De code 95 wordt bij deze groep chauffeurs automatisch op het rijbewijs aangebracht. Per 1 juni 2015 wordt deze regelgeving gewijzigd.

EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Vervoer Nederland (KNV), FNV Vervoer en CNV Vakmensen hebben van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aanvullende informatie gekregen over de gevolgen van deze wijziging. Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 wordt aangeraden, voor zover zij dit niet reeds hebben gedaan, om alsnog de 35 uur nascholing te volgen. De deadline voor het afronden van de nascholing is:

  • voor het C-rijbewijs 10 september 2016 en; 
  • voor het D-rijbewijs 10 september 2015. 
  • Daarnaast heeft een chauffeur geboren voor 1 juli 1955 een drietal andere opties om de code 95 tijdig te verkrijgen:


1. Gevolgde uren laten registreren bij CBR
Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 die wel nascholingsuren hebben gemaakt, maar deze nog niet hebben laten registreren, kunnen deze uren alsnog kosteloos laten registreren bij het CBR. De chauffeur kan dan aanspraak maken op een code 95 die vijf jaar geldig is. Het Ministerie en het CBR werken deze regeling verder uit. Werkgevers en werknemers kunnen alvast bewijs van deelname aan opleidingen en trainingen (via deelnemerslijsten of certificaten) verzamelen. Er komt één centraal loket waar deze documenten bij het CBR verwerkt worden. Een chauffeur die opleidingsuren kan registreren bij het CBR doet er verstandig aan om de code 95 na 1 juni 2015 te laten bijschrijven op het rijbewijs. Vanaf die datum is de code 95 vijf jaar geldig. Voor die datum wordt de geldigheid gelijkgesteld aan die van het rijbewijs.

2. Rijbewijs omwisselen/duplicaat aanvragen
C- en D-rijbewijshouders hebben de mogelijkheid om de code 95 te laten bijschrijven, terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs gelijk blijft. Het Ministerie informeert op korte termijn de gemeentes over deze mogelijkheid. Om discussies bij het gemeentehuis te voorkomen is het verstandig om tot half februari 2015 te wachten alvorens het rijbewijs om te wisselen (een duplicaat aan te vragen). Het Ministerie heeft dan de tijd gehad iedereen te informeren. De administratieve afwikkeling moet wel voor 1 juni 2015 geheel zijn afgerond.

3. Rijbewijs verlengen
C- en D-rijbewijshouders kunnen ook het rijbewijs (vroegtijdig) verlengen. Het rijbewijs krijgt dan een nieuwe geldigheid van vijf jaar en de code 95 wordt ook bijgeschreven voor vijf jaar. Bij het verlengen van het rijbewijs moet de rijbewijshouder wel een (reguliere) medische keuring ondergaan. Er komt een overgangsregeling die er als volgt uitziet: chauffeurs die vóór 1 maart 2015 een Eigen Verklaring voor het verlengen van het rijbewijs hebben ingediend bij het CBR worden volgens het huidige recht behandeld. Ze krijgen de code 95 bijgeschreven met dezelfde einddatum als het nieuwe rijbewijs, ook als de aanvraag na 1 juni 2015 bij de gemeente wordt ingediend. Als de Eigen Verklaring na 1 maart 2015 wordt ingediend, kan niet de garantie worden gegeven dat het CBR deze voor 1 juni 2015 zal afhandelen. Het CBR garandeert dat, ongeacht de drukte op de medische afdeling, chauffeurs die tijdig een nieuw rijbewijs aanvragen niet zonder geldig rijbewijs komen te zitten.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met ons 

Contact

Leus Opleidingen BV
Baniersweg 41
7603 NA Almelo
0546 - 861238
info@leus.nl


Wij zijn open van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00Bovag CCV arbeids inspectie cbr esf rijksoverheid spectrum stoof