Wettelijke regeling heftruckcertificaat

In artikel 8 van de Arbo-wet staat dat de werkgever verplicht is om aan de werknemer voorlichting en onderricht te geven ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede de maatregelen die er op gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken. In artikel 7.17c van het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat hijs- en hefwerktuigen moeten worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten. Meer weten over de boetes en sancties klik hier

Heftruckcertificaat:
Er staat nergens in de wet dat een heftruckcertificaat verplicht is. De werkgever heeft wel de verplichting om voorlichting en onderricht te geven. Ook moet de werkgever kunnen aantonen dat de werknemer over een specifieke deskundigheid beschikt om het hijs- of hefvoertuig te gebruiken. Het heftruckcertificaat is dus niet verplicht maar wel een prima middel om de wettelijke bevoegdheid aan te tonen. 
 
Herhaling:
Jaren geleden stond er in de wet dat de opleiding regelmatig herhaald moest worden. Later stond er dat het zo vaak als nodig herhaald moest worden. Men legt de verantwoordelijkheid dus neer bij de werkgever. De jaarlijkse RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is een goed middel om dat te beoordelen. Wel zijn alle partijen het er over eens dat onder normale en gelijkblijvende werkomstandigheden een periode van 4 à 5 jaar redelijk is maar dat wordt nergens in de wet genoemd. De duur van een herhalingscursus is sterk afhankelijk van de bekwaamheid van de heftruckbestuurder en zijn (veranderde) werkomstandigheden. Vaak is een assessment al voldoende.

Contact

Leus Opleidingen BV
Baniersweg 41
7603 NA Almelo
0546 - 861238
info@leus.nl


Wij zijn open van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00Bovag CCV arbeids inspectie cbr esf rijksoverheid spectrum stoof